De paradox bij webdesign lijkt te zijn dat men uw (online) communicatie gaat verzorgen terwijl de communicatie van ICT-ers niet zelden te wensen overlaat. En dit terwijl u als klant gedwongen wordt te vertrouwen op de expertise van de partij waarmee u zaken doet, lijkt diezelfde expertise duidelijke communicatie tussen u en uw specialist te bemoeilijken. Daarom in dit artikel vijf veel voorkomende misverstanden tussen opdrachtgever & webdesigner.

1. DE WEBSITE WERKT NIET ZOALS BELOOFD EN/OF VERWACHT

Van uw webdesigner mag u verwachten dat u de functionaliteit geleverd krijgt welke is overeengekomen zonder dat er bovenop de afgesproken prijs ‘tegenvallers’ complementair gefactureerd worden. Niet altijd wordt de
overeenkomst op een goede en gedetailleerde beschrijving van deze functionaliteit gecontroleerd alvorens deze getekend wordt. De ontwerp­concepten bieden tenslotte nog een extra moment om te controleren of de verschillende functionaliteit correct gevisualiseerd wordt. Door deze twee zaken niet zorgvuldig te bewaken ontstaat ruimte voor misverstanden die gemakkelijk voorkomen hadden kunnen worden.

2. (EEN DEEL VAN) DE WEBSITE ZIET ER NIET UIT ZOALS VERWACHT

Templating (= het omzetten van het ontwerp naar html) en het grafisch ontwerp van uw website vormen nagenoeg altijd het grootste deel van de kosten. U en uw webdesigner zullen het normaal gesproken eens zijn over het grootste deel hiervan, als er voorafgaand tenminste goede concepten zijn voorgelegd, besproken, uitgewerkt en goedgekeurd. Echter, als dit niet het geval is heb je een recept voor teleurstelling. Maar zelfs als dit wel is gebeurd, bestaat de kans dat u per pagina nog specifieke visuele aanpassingen wenst die niet in de concepten zijn ondervangen. Bijvoorbeeld wanneer de opdrachtgever de website voor het eerst op zijn eigen beeldscherm ziet. Als dan een vast bedrag of een vast aantal uren begroot is, gaat het mis: Bij de evaluatie presenteert de opdrachtgever zijn lijstje van opmerkingen en de webdesigner ziet gelijk dat hij over zijn begroot aantal uren heen zal gaan en zal wellicht gaan protesteren. Om dit te voorkomen zou u vooraf kunnen vragen een uren­schatting bij de kostenpost te vermelden met daarbij een inbegrepen maximale afwijking en/of eventueel een aangepaste uurprijs voor het meerwerk voor pagina’s met een vormgeving die afwijkt van de standaard vormgeving.

3. U KUNT VOOR DE (DOOR­)ONTWIKKELING VAN UW SITE BIJ NIEMAND ANDERS TERECHT

Het klinkt onvoorstelbaar maar in bijna de helft van alle gevallen, blijkt men achteraf een contentmanagementsysteem aangeschaft te hebben waaraan men helemaal niets mag veranderen. Er zijn internetbureau’s die u zelfs contractueel verbieden de broncode in­ te kijken. Bij iMonkeys zijn we hier heel kort over: Ga niet in zee met bedrijven die u een zogenaamd ‘zelf ontwikkeld CMS’ aanbieden. Doet u dat toch, laat dan tenminste het betreffende internetbureau tekenen voor het feit dat het door u aangeschafte systeem na oplevering zonder enige beperking volledig ter uwer beschikking komt en u ermee mag doen wat u wilt. Controleer algemene of aanvullende voorwaarden in voorkomend geval ook op de aanwezigheid van een inzage­verbod en laat de toepasselijkheid hiervan verwijderen.

4. U KRIJGT NIET WAT PAST BIJ UW WENSEN, MAAR WAT UW INTERNETBUREAU HET BESTE BEHEERST

Een teleurstelling die in bijna alle gevallen pas later komt, is de teleurstelling wanneer blijkt dat u een product heeft gekregen dat niet met uw wensen en/of budget kan meegroeien (u zou bijvoorbeeld in een tweede fase verder kunnen willen investeren in uw website), danwel door de ontdekking dat ten tijde van de aanschaf van uw systeem er al een ander systeem bestond dat beter voldoet aan uw verwachtingen. Het is op dit moment wellicht moeilijk, maar u doet er verstandig aan bij meerdere onafhankelijke derden te informeren naar de geschiktheid van de verschillende aangeboden oplossingen.

5. U WIST NIET DAT ER PERIODIEK UPDATES VOOR UW CMS NODIG ZIJN.

Dit zou een onderwerp moeten zijn dat weinig aandacht behoeft, maar toch is ook dit een veel voorkomend misverstand tussen opdrachtgever en webdesigner. Meestal omdat uw webdesigner u er simpelweg niet (volledig) over informeert: Ook de software die voor uw website gebruikt wordt, heeft af en toe een update nodig en als het systeem pas kort geleden haar release gehad heeft, kunnen deze momenten oplopen tot wel twintig updates per jaar (maar dit verschilt ook per CMS; als vuistregel kunt u ervan uitgaan dat het aantal updates per jaar meegroeit met het aantal verschillende functies dat uw contentmanagementsysteem te bieden heeft). Vraag er in ieder geval altijd naar bij uw webdesigner of internetbureau voordat u tekent, wanneer er niets over in de overeenkomst staat.