iMonkeys

Privacy Statement

 

iMonkeys is statutair gevestigd te Roermond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 12068214. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

iMonkeys garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening, legt iMonkeys uitsluitend wanneer u contact opneemt, de volgende gegevens vast: naam, adres, telefoonnummer, IP-adres en e-mailadres.
iMonkeys gebruikt deze gegevens uitsluitend om contact met u op te nemen als u daar om verzoekt en wanneer dit nodig is voor correcte uitvoering van de tussen u en iMonkeys afgesloten overeenkomst. Hierbij tracht iMonkeys rekening te houden met uw voorkeuren.

Delen met derden

iMonkeys verstrekt uw persoonsgegevens alléen aan derden indien dit nodig is voor correcte uitvoering van de tussen u en iMonkeys afgesloten overeenkomst en u daarvoor uitdrukkelijke toestemming hebt verleend of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens op een (beveiligde) Secure Server en bewaren deze niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld met een maximum van 12 maanden, tenzij de overeenkomst voortduurt danwel u aangeeft dat de gegevens vernietigd moeten worden. Indien geen overeenkomst wordt aangegaan tussen u en iMonkeys worden de persoonsgegevens niet langer dan een jaar bewaard. Wilt u dat wij uw gegevens eerder verwijderen? Stuur ons dan een e-mail!

Websites van derden

Op iMonkeys zijn links opgenomen naar andere websites welke geen eigendom zijn van iMonkeys. iMonkeys is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Wijzigingen

iMonkeys behoudt te allen tijde het recht haar privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk hier daarom regelmatig ons privacybeleid.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U hebt het recht op inzage, correctie en op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daartoe kunt u contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.

Beveiliging

iMonkeys neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van iMonkeys maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door iMonkeys verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U hebt het recht op inzage, correctie en op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daartoe kunt u contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen. Bijvoorbeeld om te onthouden welke artikelen u in het winkelmandje van een webshop heeft geplaatst.

iMonkeys gebruikt uitsluitend cookies voor geanonimiseerde bezoekstatistieken teneinde de website te verbeteren en het gebruik gemakkelijker te maken. Op deze website maken we uitsluitend gebruik van functionele (sessie-)cookies. De cookies die op deze website gebruikt worden, staan hieronder beschreven:

  • COOKIES VAN GOOGLE ANALYTICS
    Via onze website worden cookies geplaatst door Google, als deel van de ‘Analytics-dienst’. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om geanonimiseerde informatie te vergaren over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het registreren van de meest voorkomende voorkeuren van het website-bezoek.

Om uw anonimiteit te garanderen hebben we bovendien het volgende gedaan:
We hebben verwerkersovereenkomst gesloten met Google Inc. Deze overeenkomst wordt aangeboden als onderdeel van hun Analytics-dienst;
We hebben het laatste octet van uw IP adres gemaskeerd;
We hebben het delen van gegevens binnen de Analytics dienst uitgezet;
We maken niet gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Analytics-cookies.
De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw geanonimiseerde IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Bovendien heeft iMonkeys uw IP gegevens geanonimiseerd door het laatste segment van uw IP adres op nul (0) te zetten.

WEIGEREN VAN COOKIES

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Het uitschakelen van cookies zal uw bezoekerservaring van de site van iMonkeys in het geheel niet beïnvloedenWanneer u cookies niet uitschakelt geeft u – door gebruik te maken van deze website – toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.